HANDSCHOEN ALLERGIE

Alles over risico's van nitril, vinyl en latexhandschoenen

Bisfenol A

Wat is Bisfenol A?

Bisfenol A

Bisfenol A is irriterend voor de ogen huid en luchtwegen. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.

Bisfenol A is een zogenaamde endocriene disruptor, dat wil zeggen dat het het menselijk hormoonstelsel kan beïnvloeden.

De mogelijke effecten van blootstelling aan lage doses van bisfenol A op de vruchtbaarheid en voortplanting is het onderwerp van een groot aantal wetenschappelijke studies en discussies. Programma’s als Radar, Kassa en als laatste Zembla (19-12-2013) hebben veel aandacht geschonken aan weekmakers en waarom de overheid hier weinig aandacht aan geeft, zeker vergeleken met andere landen.

Normering en regelgeving.

Europa heeft het gebruik van bisfenol A bij de productie van babyflesjes vanaf maart 2011 verboden, de verkoop en import van babyflesjes die Bisfenol A bevatten is verboden in de Europese Unie vanaf juni 2011. In Frankrijk wordt dit verbod vanaf 1 januari 2015 verbreed naar alle voedselverpakkingen

De Canadese regering heeft in oktober 2010 bisfenol A als giftige stof gedefinieerd.

Op 19 mei 2011 hebben Belgische senatoren een wetsvoorstel ingediend tot het verbieden van bisfenol A in ontvangstbewijzen van kredietkaarten en kassabonnen. Endocrinologisch en ecologisch onderzoek in de jaren 1990 maar ook recent onafhankelijk onderzoek richt zich op make-up en andere verzorgingsproducten voor lichaam en het gezicht.

Inmiddels heeft het RIVM, middels haar onderdeel LCHV, een nieuwe hygiëne richtlijn gepubliceerd welke verplicht is per 2015. In Nederland zijn er 26 beroepsgroepen die aan deze richtlijn dienen te voldoen. Een belangrijk feit is dat vinyl handschoenen en gepoederde handschoenen zijn verboden. Samengevat betekent deze richtlijn het volgende:

Gebruik alleen handschoenen:

  1. die gemaakt zijn van poedervrije latex of nitril. Vinyl is dus verboden.
  2. die voldoen aan de NEN normen EN 420, EN 455 en EN 374*. Zichtbaar op de verpakking.
  3. uit een verpakking waarop de naam en het adres van de producent staat. Als dit geen adres binnen de EU is, moet ook de naam en het adres van de EU-vertegenwoordiger vermeld zijn.

 *BELANGRIJK: de Europese norm EN374 is aan de nieuwe richtlijn toegevoegd. De EN374 is de norm voor PPE (Personal Protection Equipment) ofwel PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen).

Een PPE handschoen met EN374 biedt de gebruiker bescherming tegen chemische stoffen van buiten, verdeeld in categorie 1, 2 en 3, waarvan 3 de hoogste (dus meest beschermende) categorie is. Deze chemische stoffen kunnen leiden tot allergische contactdermatitis Type IV of een vorm van kanker.

Voor meer informatie over de LCHV richtlijn, lees meer.

De beroepsgroepen die onder de LCHV richtlijn vallen zijn:

Ambulancediensten
Arrestantenverblijven
Asielzoekerscentra
Dak- en thuislozencentra en sociale pensions
Evenementen
GGD’en
Grootkeukens en horeca
Jeugdinstellingen
Residentieel
Semi-residentieel
Justitiële inrichtingen
Kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccomodaties
Kinderboerderijen
Kindercentra
Legionellapreventie
Medische kinderdagverblijven
Peuterspeelzalen
Psychiatrische inrichtingen
Publieksvoorzieningen
Sauna’s en zwemgelegenheden
Scholen
Seksbedrijven
Ship sanitation
Tatoeëren en piercen
Verpleeghuizen en woonzorgcentra
Zorg voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap
Tatoeëren en Piercen
Legionella
Ship Sanitation
Scholingsaanbod